Thông báo bổ sung root khi gọi API

Thông báo bổ sung root khi gọi API

 • Admin
 • 02-11-2020
 • 90 view

Bizweb thông báo từ ngày 01/09/2017, với truy vấn API để thêm mới, cập nhật dữ liệu sẽ cần bổ sung thêm root data.

VD: khi cập nhật sản phẩm thì cẩn bổ sung root: “product”

PUT /admin/products/#{id}.json
{
 "product": {
  "id": 432912313,
  "published": true
 }
}

Thêm bài viết mới cần bổ sung root: “article”

POST /admin/blogs/#{id}/articles.json
{
 "article": {
  "title": "My new Article title",
  "author": "Ken Smith",
  "tags": "This Post",
  "body_html": "<p>content<\/p>"
  }
 }
}

Với những ứng dụng đang gọi API không có root sẽ không thể hoạt động kể từ ngày 01/09/2017

Trên đây là tất cả những gì có trong Thông báo bổ sung root khi gọi API mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Thông báo bổ sung root khi gọi API, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên bdfgroup.org? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments
Emilly Blunt

December 4, 2017 at 3:12 pm

Never say goodbye till the end comes!

Emilly Blunt

December 4, 2017 at 3:12 pm

Never say goodbye till the end comes!

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn